Јавна набавка - јун 2018 - “Извођење радова на побољшању енергетске ефикасности заменом металних застакљених преграда и улазних врата вратима од шестокоморних ПВЦ профила и израда кровне конструкције на делу равног крова изнад улаза“

Јавни позив, као и конкурсну документацију можете преузети на следећим линковима:

Позив за подношење понуда  Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка