ЈНМВ 4/2018 “Извођење радова на побољшању енергетске ефикасности заменом металних застакљених преграда и улазних врата вратима од шестокоморних ПВЦ профила и израда кровне конструкције на делу равног крова изнад улаза“

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору