ЈАВНА НАБАВКА 5/2019

Извођење радова на  реконструкцији санитарних чворова у школи у Клупцима- приземље и санација и реконструкција електроинсталација у старом делу школе у Клупцима

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 


ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

 


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ