ПочетнаДешавањаКалендар активности

Календар активности

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Прикупљање изјава компанија које су заинтересоване за дуално образовање (број места и називи образовних профила) - ПКС

петак

14.02.

Достављање пописаног списка компанија које су заинтересоване за дуално образовање (број места и називи образовних профила) - ПКС

уторак

18.02. до 15.00

Пријављивање кандидата (онлајн/непосредно) за пријемни испит/специјализовану гимназију/уметничку школу (детаљније обавештење сајт МПНТР и сајт школе)

понедељак-четвртак

18-21.05.

Пријављивање ванредних ученика - старијих од 17 година за пријемни испит (за упис у музичку школу на одређене одсеке) (детаљније обавештење у школским управама)

понедељак-четвртак

18-21.05.

Пријављивање кандидата за образовне профиле по дуалном моделу (детаљи поступка пријављивања у основним школама)

четвртак и петак

04. и 05.06.

8.00-16.00

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у одељењима за ученике са посебним способностима за спорт

понедељак и уторак

08. и 09.06.

8.00-16.00

Пријемни испит за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику

понедељак и уторак

08. и 09.06. 10.00

Пријемни испит у одељењима за ученике са посебним способностима за математику

уторак

09.06. 10.00

Пријемни испит у балетским школама

недеља, понедељак, уторак

07-09.06. 10.00

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

среда

10.06. 10.00 14.00

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност

среда

10.06. 12.00

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју (географија/историја)

четвртак

11.06. 10.00 14.00

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија)

петак

12.06. 10.00 14.00

Пријемни испит у одељењима за ученике са посебним способностима за филолошке науке

петак (српски/матерњи језик) и субота (страни језик)

12. и 13.06. 10.00

Пријемни испит у музичким школама

петак субота, недеља

12-14.06. 08.00

Пријемни испит у уметничким школама ликовне области

петак субота, недеља

12-14.06. 08.00

Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу (детаљније обавештење у школским управама)

четвртак и петак

20. и 21.08.

Прелиминарни резултати пријемних испита

до уторка

16.06. до 08.00

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

уторак

16.06.

10.00-16.00

Коначни резултати пријемних испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

до среде

17.06. до 08.00

Пробни завршни испит - тест из српског (матерњег) језика и комбиновани тест - по раније утврђеним процедурама

понедељак

01.06.

Пробни завршни испит - тест из математике

уторак

02.06

Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику

субота

27.06.

10-00

Провера језичких компетенција за двојезичну наставу основног образовања

субота

27.06. 12.00

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама (српски језик/енглески језик)

субота

27.06. 10.00

испит из српског језика, 12.00

испит из енглеског језика

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама (математика)

недеља

28.06. 10.00

Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика

среда

17.06.

09.00-11.00

Скенирање и прегледање теста из српског (матерњег) језика

среда и четвртак

17. и 18.06.

Завршни испит - тест из математике

четвртак

18.06.

09.00-11.00

Скенирање и прегледање теста из математике

четвртак и петак

18. и 19.06.

Завршни испит - комбиновани тест

петак

19.06.

09.00-11.00

Скенирање и прегледање комбинованог теста

петак и субота

19. и 20.06.

Супервизија спровођења завршног испита

од среде до понедељка

17-22.06.

Скенирање ИД образаца и повезивање са тестом (дешифровање)

субота и недеља

20. и 21.06.

Унос резултата завршног испита

понедељак

22.06.

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе

уторак

23.06. до 08.00

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама

уторак

23.06.

08.00-15.00

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама

среда

24.06.

08.00-16.00

Објављивање коначних резултата завршног испита

недеља

28.06. до 08.00

Упис у музичке и балетске школе

пеонедељак

29.06.

08.00-16.00

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података

понедељак и уторак

29. и 30.06. 08.00-15.00

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

субота

04.07. од 08.00

Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

субота

04.07.

08.00-15.00

Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту

недеља

05.07. до 12.00

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама

уторак

07.07. до 24.00

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

среда

08.07. до 08.00

Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе

среда и четвртак

08. и 09.07. 08.00-15.00

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг

среда

08.07.

08.00-15.00

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга

петак

10.07. до 24.00

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу

петак

10.07. до 24.00

Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе

субота

11.07.

08.00-15.00

 

Go to top

White-Abstract-Backgrounds